یادداشت

سمن چیست؟

تشکل‌های مردم نهاد، به لحاظ این که وابسته به دولت‌ها نیستند، در راستای رسیدن به اهداف و آرمان‌های شان به‌دور ‌‌از مصلحت‌سنجی‌های غیر‌آرمانی، شجاعانه و در چارچوب الزامات قانونی فعالیت می‌کنند.

گزارش

Zire Aseman-2
رفع مشکلات حوزه کودک با همکاری دولت میسر می‌شود

امور مربوط به قانون حقوق کودک نیز از مسائلی است که باید بر روی آن تامل شود. به طور کلی برای رفع معضلات حوزه کودک لازم است دولت همکاری بیشتری با سمن‌ها داشته باشد.

گفتگو

Rahpouyan-2
رشد اخلاق و بهبود رفتار زنان از دستاوردهای ماست

مردانی که با ما در ارتباط هستند بارها گزارش‌هایی را در مورد بهبود نوع رفتار و ارتباط همسرانشان داده‌اند و خواهان برگزاری کلاس‌هایی برای مردان شدند تا این ارتقای سطح آگاهی، رشد معرفتی و اخلاقی در مردان هم رخ دهد.

نشست

test.1.ok
گزارشی از برگزاری نشست های شاخه طوبی

شاخه‌طوبی به منظور ایجاد هماهنگی و به اشتراک گذاری تجربیات میان سازمان های مردم نهاد تاکنون چندین نشست کشوری برگزار نموده است. متن حاضر گزارشی از نشست های این مجموعه است.